Geschiedenis Luxemburg


St.-Michaelskerk LuxemburgDe eerste bewoners van het gebied dat nu Luxemburg heet, waren de Kelten. De Keltische nederzettingen dateren uit de 2e eeuw voor Christus. Zij hebben daar niet lang rustig kunnen wonen, want tussen 58 en 51 voor Christus veroverde de Romeinse veldheer Julius Ceasar Luxemburg. Vanaf die tijd begon Luxemburg vorm te krijgen. Het kleine land begon als een oude Romeinse vesting, Lucilinburhuc genaamd, wat Latijn is voor kleine burcht. De burcht lag waar nu de hoofdstad van Luxemburg, Luxemburg stad, ligt. Na de val van het Romeinse rijk in de 5e eeuw werden de Romeinen verdreven door de Franken uit Germanië. In de daaropvolgende eeuwen kreeg het Christendom steeds meer aanhang onder de toenmalige Luxemburgers. Mensen werden bekeerd en er werden kloosters gesticht. Luxemburg maakte ook deel uit van het Heilige Roomse rijk.

963 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Luxemburg. In dat jaar verkreeg van de Ardense Graaf Siegfried de burcht Lucilinburhuc en de omliggende grond. Dit was het begin van het graafschap Luxemburg en wat begon als een kasteel groeide gedurende de jaren al een sterke vestiging.

Enkele eeuwen later werd het graafschap een hertogdom, door de beslissing van de Duitse keizer. Gedurende de late middeleeuwen hoorde Luxemburg bij verschillende staten, zoals de Bourgondische statenbond en de Nederlanden. Nadat het van de Nederlanden werd afgesneden, zorgde de regering van stadhouder Ernst van Mansfeld ervoor dat Luxemburg zelfstandiger werd.

Toch zou het nog even duren voordat Luxemburg echt een zelfstandige staat werd. Na deel uit gemaakt te hebben van België, Frankrijk en Duitsland, wordt Luxemburg eindelijk onafhankelijk in 1867, na de opheffing van de Duitse Bond. De Nederlandse koning was er echter nog wel groothertog. Pas toen in Nederland koningin Wilhelmina de troon besteeg, kozen de Luxemburgers een andere Nassau als staatshoofd.

Ontwikkeling van Luxemburg

Tot halverwege de 19e eeuw was het agrarische Luxemburg zeer arm. Dankzij het Thomasprocedé werd het mogelijk om het fosforrijke ijzererts waaraan Luxemburg rijk was, staal te produceren. Door deze ijzerindustrie bloeide de economie op.

Vanaf 1850 emigreerde een groot deel van de bevolking naar Frankrijk en de Verenigde Staten. Tegenwoordig is Luxemburg echter een populair land bij immigranten. Een groot deel van de bevolking bestaat uit buitenlanders.

Ook al is Luxemburg maar een klein land, omdat het tussen de twee 20e-eeuwse grootmachten Frankrijk en Duitsland ligt, heeft het tijdens de wereldoorlogen behoorlijk wat te verduren gehad. In de eerste wereldoorlog was Luxemburg neutraal, maar deze neutraliteit werd door Duitsland geschonden. De Duitsers wilde via het kleine landje optrekken naar hun rivaal Frankrijk. Na de oorlog kwam Luxemburg in een staatscrisis terecht, door de pro-Duitse houding van Groothertoging Maria Adelheid. Een jaar na de oorlog was ze gedwongen om af te treden en haar zus Charlotte nam de troon over.

In de Tweede Wereldoorlog werd de Luxemburgse neutraliteit wederom geschonden. Ook ditmaal was Duitsland de schuldige. Het land werd formeel geannexeerd in het Duitse rijk in 1942, en het duurde twee jaar voordat de Luxemburgers door de Amerikanen bevrijd werden.

In de jaren na WOII werd Luxemburg lidstaat van verschillende internationale samenwerkingsverbanden, zoals de Benelux, de Verenigde Naties en de NAVO. Met name dankzij de Benelux en de Europese Unie stabiliseerde de economie in het land en kreeg Luxemburg de kans om het moderne land te worden zoals wij het kennen.