Inwoners van Luxemburg


Luxemburg TreinIn Luxemburg heeft nog geen half miljoen inwoners en de bevolkingsdichtheid is half zo hoog als die van Nederland. Per jaar groeit de bevolking met 1.2%. De Luxemburgers zijn een gemengd volkje. Vanaf de 20e eeuw zijn veel immigranten uit buurlanden als België, Duitsland en Frankrijk naar het kleine landje gekomen. Ook bij inwoners uit andere West-Europese landen als Italië en Portugal was Luxemburg populair als vestigingsland. Deze migraties hebben de bevolking dan ook flink laten groeien.

In de jaren 90 verhuisden veel Oost-Europeanen naar Luxemburg. Vanwege de oorlogen in Joegoslavië verlieten veel vluchtelingen uit Servië, Montenegro en Bosnië en Herzegovina hun thuisland om naar onder andere Luxemburg te vluchten. Tot vandaag de dag komen er jaarlijks per 1000 Luxemburgers 8,5 migranten bij.

Demografie van Luxemburg

De ‘echte’ Luxemburgers zijn op dit moment in de meerderheid (met zo’n 55%), maar naar verwachting bestaat over vijf jaar het grootste deel van de bevolking van Luxemburg uit buitenlanders. De grootste groep autochtonen zijn de Portugezen; maar liefst een op de zes mensen is afkomstig uit Portugal. Op nummer 2 staan de Fransen, met zo’n 6%. Italianen, Duitsers en Belgen maken elk zo’n 3% van de bevolking uit. De gemeente Larochette staat bekend als de gemeente met het hoogte percentage buitenlanders van heel Europa.

De Luxemburgse bevolking is zeker niet oud te noemen. Bijna een vijfde van de inwoners is jonger dan 15 en zo’n 15% is 65 of ouder. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 40, wat opvallend genoeg ook de helft van de levensverwachting is.