Staat Luxemburg


Luxemburg heeft een unieke staatsvorm. Het is namelijk het enige land dat een groothertogdom is. Dat betekent dat de groothertog het staatshoofd is, ook wel de constitutionele monarch genoemd. In een constitutionele monarchie zijn de bevoegdheden en plichten van het staatshoofd vast gelegd in de constitutie, bijvoorbeeld in de grondwet. Dit mag dan ingewikkeld klinken, maar in Nederland is het precies zo geregeld.

De huidige groothertog van Luxemburg is Hendrik. Volgens de wet heeft de groothertog bevoegdheden in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht. Deze bevoegdheden kunnen best ver gaan. De groothertog kan regeringen benoemen en ontslaan. Hij kan zelf de kamer van afgevaardigden naar huis sturen, maar dit is nog nooit gebeurd. De monarch van Luxemburg heeft een meer representatieve functie.

Net als Nederland is Luxemburg ook een parlementaire democratie. De burgers kunnen hun stem uitbrengen op een volksvertegenwoordiging, de leden van het parlement.

Regering van Luxemburg

De grondwet van 1868 bepaalt dat de uitvoerende macht in Luxemburg bij de groothertog en het kabinet ligt. Echter, omdat de groothertog een paar jaar terug weigerde de euthanasiewet te tekenen, omdat deze te liberaal zou zijn, zijn er plannen gemaakt om de grondwet aan te passen. Als die plannen worden door gezet, dan wordt de groothertog beperkt tot een representatieve functie.

Luxemburg is een van de landen die veel waarde hecht een neutraliteit. Het verdrag van Londen bepaalde zelfs dat het land onbewapend moest zijn. Deze instelling heeft Luxemburg echter niet veel goeds opgeleverd; het land werd in beide wereldoorlogen binnen gevallen door Duitsland. Al vrij snel na de 2e wereldoorlog werd daarom de dienstplicht ingesteld, maar deze is nog geen 20 jaar later afgeschaft.