Staatsvorm en Regering

Regering van Luxemburg

De grondwet van 1868 bepaalt dat de uitvoerende macht in Luxemburg bij de groothertog en het kabinet ligt. Echter, omdat de groothertog een paar jaar terug weigerde de euthanasiewet te tekenen, omdat deze te liberaal zou zijn, zijn er plannen gemaakt om de grondwet aan te passen. Als die plannen worden door gezet, dan wordt de groothertog beperkt tot een representatieve functie.

Luxemburg is een van de landen die veel waarde hecht een neutraliteit. Het verdrag van Londen bepaalde zelfs dat het land onbewapend moest zijn. Deze instelling heeft Luxemburg echter niet veel goeds opgeleverd; het land werd in beide wereldoorlogen binnen gevallen door Duitsland. Al vrij snel na de 2e wereldoorlog werd daarom de dienstplicht ingesteld, maar deze is nog geen 20 jaar later afgeschaft.
Demografie

De ‘echte’ Luxemburgers zijn op dit moment in de meerderheid (met zo’n 55%), maar naar verwachting bestaat over vijf jaar het grootste deel van de bevolking van Luxemburg uit buitenlanders. De grootste groep autochtonen zijn de Portugezen; maar liefst een op de zes mensen is afkomstig uit Portugal. Op nummer 2 staan de Fransen, met zo’n 6%. Italianen, Duitsers en Belgen maken elk zo’n 3% van de bevolking uit. De gemeente Larochette staat bekend als de gemeente met het hoogte percentage buitenlanders van heel Europa.

De Luxemburgse bevolking is zeker niet oud te noemen. Bijna een vijfde van de inwoners is jonger dan 15 en zo’n 15% is 65 of ouder. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 40, wat opvallend genoeg ook de helft van de levensverwachting is.

Economie

Luxemburg kent een stabiele economie, die deels is te danken aan het lidmaatschap van verschillende internationale organisaties, zoals de EU en de Benelux. De werknemers hebben over het algemeen een hoog inkomen en er is sprake van een lage inflatie en een laag werkeloosheidcijfer. Ook dankzij de euro is de economie gegroeid. Voor de euro was de Luxemburgse frank het betaalmiddel. Deze munt was zeer afhankelijk van de Belgische frank. Maar door de komst van de Europese munt is de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ook van minder groot belang voor Luxemburg geworden. Dat het goed gaat met Luxemburg is ook te zien aan verschillende rankinglijsten. Zo staat het land bijvoorbeeld bovenaan op de lijst van het internationaal monetair fonds en vierde op de quality-of-life-index.

Naast de bekende bedrijfstakken heeft Luxemburg enkele voordelen, waarop ze veel winst maken. Zo heeft ze lage belastingen op brandstof. Inwoners van de omringende buurlanden gaan om die reden vaak tanken in het Groot-Hertogdom, wat de staatskas maar liefst 600 miljoen euro per jaar oplevert. Veel internet- en andere media bedrijven hebben zich vanwege de gunstige wetgeving in Luxemburg gevestigd. Bovendien is meer dan de helft van de werknemers in Luxemburg afkomstig uit een van de buurlanden.

Tot voor kort was de staalindustrie de belangrijkste sector in de Luxemburgse economie. Deze is de laatste jaren overgenomen door de diensten, zoals de financiële sector.

Financiële sector

Niet zo lang geleden was staal het belangrijkste product van de Luxemburgse industrie. De laatste jaren zijn er meer producten in opkomst gekomen, zoals chemicaliën en rubber. De staalindustrie heeft de afgelopen decennia echter een terugval gehad, maar de economie in het kleine land werd overgenomen door de financiële sector.

Tegenwoordig is het bankwezen de meest belangrijke spil in de economie van Luxemburg. Maar liefst 10% van de werkende bevolking heeft een baan in de financiële sector. Daarbij zorgt de bedrijfstak voor maar liefst een vierde deel van het bruto nationaal inkomen. Van de totale waarde van alle goederen en diensten die in Luxemburg geproduceerd worden (het bruto binnenlands product) is maar liefst 28% te danken aan de financiële sector. Ter vergelijking, de industrie, die eerst zo’n belangrijk deel vormde van de economie, heeft slechts een aandeel van 13,6%

Luxemburg kent het bankgeheim. Deze formule, waarbij de persoonlijke gegevens van de rekeninghouders geheim wordt gehouden, heeft veel vermogen aangetrokken en het Luxemburgse bankwezen tot een succes gemaakt.